УПРАВЛІННЯ ПДНЗ (я-с) №27

1.             Управління ПДНЗ (я-с) №27 здійснює його засновник та управління освіти.

2.             Безпосередньо керівництво роботою ПДНЗ (я-с) №27 здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади наказом управління освіти шляхом укладення контракту з дотриманням чинного законодавства. Завідуючий ПДНЗ (я-с) №27 має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше ніж 3 роки та стан здоров’я який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Завідуючий ПДНЗ (я-с) №27:

-       здійснює керівництво і контроль за діяльністю ПДНЗ (я-с) №27;

-       відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу ;

-       діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;

-       розпоряджається за погодженням із засновником та управління освіти в установленому порядку майном і коштами ПДНЗ (я-с) №27 і відповідає за збереження матеріально-технічної бази закладу;

-       приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ПДНЗ (я - с) №27;

-      видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-      контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-      затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників;

-       контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-      підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-      організовує різні форми роботи співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-      щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово - господарську діяльність ПДНЗ (я-с) №27 на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

3.             Постійно діючий колегіальний орган у ПДНЗ (я -с) №27 - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, голова піклувальної ради. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути:

Представники громадських організацій, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий ПДНЗ (я-с) №27.

Педагогічна рада закладу:

-       розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-       організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-         приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.

4.                 Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу ПДНЗ (я-с) №27 та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить один календарний рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-      заслуховують звіт керівника закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-      розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарської діяльності дошкільного закладу;

-      затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

5.             Функції ради виконують загальні збори.

Вхід на сайт
Календар
«  Апрель 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0